Kereszténység és kapitalizmus


2012.dec.27.
Írta: akos.szalai

Centesimus Annus 11. pont - kommentár

"...nem kell arra a következtetésre jutni, hogy Leó pápa szerint a szociális kérdés teljes megoldása az államra tartoznék. Éppen ellenkezőleg, több alkalommal is hangsúlyozza az állami beavatkozás szükségszerű korlátait és az állam egyszerű eszköz-jellegét, minthogy az…

Tovább

Centesimus Annus 10. pont - kommentár

"Az állam nem korlátozódhat arra, hogy „csak az állampolgárok egy részére legyen gondja”, nevezetesen a gazdagokra és a jólétben élőkre, és nem teheti, hogy „elhanyagolja a másik részt”, amely kétségtelenül a társadalom nagy többségét teszi ki. Ha mégis, akkor sérti…

Tovább

Centesimus Annus 6. pont - kommentár

…a pápai szöveg kulcsa a munkás méltósága mint olyan, ebből a tényből következően pedig a munka – „a létszükséglet kielégítésére, különösen az élet fenntartására irányuló emberi tevékenység” – méltósága… Egy másik jelentős elv kétségtelenül a…

Tovább

Centesimus Annus 5. pont – Kommentár

„A pápa szándéka kétségtelenül a béke helyreállítása volt, és az enciklika korabeli olvasójának nem kerülhette el a figyelmét, hogy felhívásában milyen nyíltan ítélte el az osztályharcot. De nagyon is tudatában volt annak a ténynek, hogy a béke az igazságosság alapjára…

Tovább

Centesimus Annus 3. pont - kommentár

A feladatunk, hogy mint egyének vagy mint különböző csoportok, közösségek és szervezetek tagjai átfogó mozgalmat alkossunk az ember személyének védelmére, méltóságának megvédésére, ami hozzájárul a történelem különféle viszontagságai között egy igazságosabb…

Tovább