Vezetés és kereszténység: felelősség és szolgálat

 

A civil életben működő vezetők és menedzserek a gyakran alkalmazott sztereotípiák szerint mindenhez közel vannak, csak a hithez, kereszténység nem. Ahogy sokszor tévedünk, ha sztereotípiákra hallgatunk, ez esetben is érdemes a dolgok mögé nézni.

Az Egyház társadalmi tanítása azért helyén kezeli ezt a kérdést, kiemelve a gazdasági vezetők szerepét, hangsúlyozva a jo_pasztor.jpgfelelősségüket az erkölcsi téren is: "Társadalmi nézőpontból központi jelentőségű a vállalkozók és menedzserek szerepe, mert ők olyan technikai, kereskedelmi, pénzügyi és kulturális kapcsolatok kötelékeiben dolgoznak, amelyek a modern vállalkozói valóság ismertetőjegyei. Abból a tényből következően, hogy az üzemi döntések a vállalkozói tevékenység folyvást növekvő komplexitása miatt összekapcsolódó hatások, nem pusztán gazdasági, hanem egyben társadalmi hatások sokféleségét hozzák magukkal; a vállalkozói és vezetői felelősségviselés megköveteli, túl a szakadatlan szakmai modernizáción, az erkölcsi mozzanatok folyamatos tudatosítását is, aminek az ezen a területen tevékenykedőket személyes döntéseikben vezetniük kell." (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 344-es bekezdés)

 

Persze kereszténységet hitelesen megélő vezetőnek lenni​ ​nem könnyű feladat, ahogyan hiteles keresztény lét is önmagában kihívást jelent. Van​,​ akinek magától adódó tehetsége van ehhez, a többieknek sokat kell oda figyelni és tanulni, gyakorolni kell. Hiszen​,​ ha olyan egyszerűnek tűnő dolgot, mint a futás​,​ is gyakorolják, akkor vezetés is hasonlóan sok gyakorlást, tanulást igényel. Ehhez sok jó forrás is rendelkezésünkre áll. Persze a legfontosabb számunkra Jézus Krisztus példája: "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért." (Jn. 10. 11.) Az illusztrációra használt kép is ezt mutatja: a Hajdúdorogi Görögkatolikus Székesegyház püspöki trónusának képe, mely időről időre emlékeztet a vezetői példára.

A vezetést kihívásként ​meg​élőként keresem azokat a lehetőségeket én is, ahol van lehetőség arra, hogy keresztény szempontú megközelítéssel találkozzak. Október elején voltam egy a protestáns testvérek által szervezett GLS konferencián. Itt többek között Henry Cloud
és Patrick Lencioni ( Magyarországon ismert könyve a Kell egy csapat) előadását lehetett meghallgatni. Henry Cloud vezetői halálspirálból és abból való kitörésről beszélt, hangsúlyozva, hogy azonosítanunk kell, hogy mikor vagyunk véglegesnek, személyesnek, visszafordíthatlannak tűnő szituációban. Az örvényből úgy tudunk kijönni, ha kapcsolataink javítjuk felismerve azt, hogy a rossz ellentéte nem a jó, hanem a szeretet (Határok a vezetés szolgálatában című könyv részletesen tárgyalja ezt a megközelítést). Patrick Lencioni pedig arról beszélt, hogy hogyan veszítsük el legjobb embereinket. Persze ne veszítsük el a legjobb embereinket, de ha a munka amit biztosítunk azt az érzést adja kollégáinknak, hogy az jelentéktelen, irreleváns, személytelen​ ​és eredménytelen, akkor ne csodálkozzunk ha elveszítjük az embereinket (itt találhatjuk az összefoglalót). Mindezen gondolatok nemcsak civil, de egyházi vezetőknek is fontosak.

Természetesen nemcsak a protestáns testvérek körében, hanem katolikus közegben is vannak rendezvények és sok-sok szakirodalom megjelenik a témában, amit érdemes követni. 2014-ben először rendezték meg a KÉRME Egyesület konferenciáját és Pannonhalmára is el lehet menni tanulni. Könyvekben is tudunk tájékozódni, kettőt emelnék ki: Enrica Rosanna és Notker Wolf Az embervezetés művészete és Helen Alford és Michael Naughton Menedzsment, ha számít a hit. Fontos azonban itt hangsúlyozni, hogy nem új menedzsmenttan lefektetéséről van szó, hanem arról, hogy hitünk fontos megjelenése az is, ahogyan vezetőként viselkedünk, cselekszünk. Ken Blanchard menedzsment guru eszköztárában egyértelműen megjelenik a szolgáló vezetés fogalma (lásd pl. itt). A Vezetés magasabb szinten című könyvében hangsúlyozza, hogy a "hatalomra és a félelemre építõ vezetés helyett elsõsorban magasabb szinten szolgáló vezetõkre van szükség". Furcsának tűnhet, amikor menedzsment guruktól Biblából ismerős mondatokat hallunk, de nincs mit tenni, hiszen a keresztény hit mindenben példát tud adni és segíteni. Egyébként Ken Blanchard Jézust vezetői példaként állítja elénk. 

Vezetni emberi dolog, vezetőnek lenni folyamatos tanulást jelent​,​ és a vezetői egyensúlyhoz fontos a hit. A keresztény vezető nem kettős életet kell, hogy éljen: nem lehet hétköznap vezetőnek lenni, és hétvégén kereszténynek, mindig ​​egyszerre ​kell​ kereszténynek és vezetőnek (Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa is ezt hangsúlyozza).  Hiszem, hogy csak így érdemes, még​ ​ha küzdelmes is.