Adni és kapni

karacsony_1.jpgEgy év után újra elértünk Karácsony ünnepéhez. Mindig hoz valami újdonságot a felkészülés, és mindig kapunk új gondolatot, amire talán csak pár év múlva ébredünk rá, hogy miért is volt fontos. Karácsonykor a Világ tele van ajándékozással és karitatív tevékenységre való felhívással. Fontos, hogy ne feledjük, hogy ilyenkor mi az igazi ajándék, amit kapunk, kaptunk:  "Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme." (Izajás 9-5)

Ebbe a kontextus illeszkedik, hogy mi isteni szeretet példáját megkaptuk és feladatunk azt közvetíteni az embertársaink felé. Ezt lehetőséget is jelent „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20,35), de felelősséget is jelent. XIII. Leó a Rerum Novarumban mindezt úgy foglalja össze, hogy "senki sem tartozik másnak abból adni, ami saját vagy övéi szükségleteit elégíti ki", de az, aki "Istentől adományul akár külső, anyagi, akár belső, lelki javak nagyobb bőségét kapta, azért kapta, hogy azokat a maga tökéletesítésére, és egyúttal mint az isteni gondviselés szolgálója, mások hasznára fordítsa. „Nagyon vigyázzon, akinek tehetsége van: el ne hallgassa; virrasszon, aki javakban bővelkedik: el ne fáradjon az irgalmas jótékonykodásban; igyekezzék erősen, aki valamilyen mesterséget tud: ossza meg annak ismeretét és hasznát felebarátjával” (Nagy Szent Gergely: Homilia in Evang. IX,7.)" 

Jól adományozni nem egyszerű és a Charities Aid Foundation friss felmérése felmérése szerint idehaza van is terünk a további kibontakozásra. (https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/1950a_wgi_2016_report_web_v2_241016.pdf?sfvrsn=4 - Magyarország a rangsorolt országok között a 134. helyen áll) Persze nem az a kérdés önmagában, hogy mennyit adományozunk, hanem azt hogyan tesszük, mennyire hatékonyan, mennyire célzottan, mennyire ösztönzően. Ez utóbbiról itt a blogon már többször írtunk. 

Ezúton kívánok olvasóinknak Áldott Karácsonyt! Szeressünk jó sokat és adományozzunk okosan!