Karácsony az ajándékok ünnepe, de másképpenkaracsony_betlehem.jpg

Karácsonyról sokszor mondják, hogy az ajándékozás ünnepe. Ezt többnyire a fogyasztói, konzumerista nézőpontból mondják, azaz szóljon arról a Karácsony, hogy mindenféle ajándékot vásárolunk, adunk vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy mekkora baj Karácsony elüzletiesedése. Az alapkiindulás helyes, hiszen az ünnep ajándékról szól, a legnagyobbról, de nagy-nagy torzulás jön a képbe, ha nem figyelünk.

Karácsony valóban az ajándékok, a legnagyobb Ajándék ünnepe. Hiszen "... úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16)  A karácsonyi ünneplésben is feladatunk, hogy erre a nagy Ajándékra fókuszáljunk, családunkkal való együtt ünneplés során és rajtuk keresztül is. Gregory Jensen, ortodox lelkész "The cure for consumerism" című könyvében is hangsúlyozza: "Az Egyház hagyománya szerint nem az a probléma, ha fogyasztunk, profitot szerzünk, vagy saját tulajdonnal rendelkezünk. Nem, az erkölcsi probléma az, ha az emberi munka és gyümölcsei elválasztanak minket Istennel való közösségtől." (p. 66.)

Aki ajándékot ad, szeretet ad. Mi is azt kaptunk, ezért adjunk hálát most Karácsonykor is. Aranyszájú Szent János liturgiájából származó alábbi imádsággal kívánunk ezúton minden kedves Olvasónknak, családtagjaiknak, szeretteiknek Áldott, békés Karácsonyt és Szép Új Esztendőt! 

"Uram, ki megáldod a téged áldókat és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet és áldd meg örökségedet, Egyházad teljességét őrizd meg! Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik! Te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk! Ajándékozz békességet a te világodnak, Egyházaidnak, papjaidnak, hazánknak és minden népednek; mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától (Jak 1,17). És téged dicsőítünk, imádunk s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké."