A tűzzel és kénnel égő tó

János apostol által írt Jelenések könyve elég drasztikusan fogalmaz: "De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”. (Jel 21,8).

raphael-lemkin_1.jpgMa, amikor az örmény genocídium kezdetének 100 éves évfordulójára emlékezik a Világ, és emlékezünk mi is, felrémlenek bennünk mindazon szörnyűségek, amelyek a 20. században a Kárpát medencében és környékén történt. Akár közvetlenül érintették ezek a rémtettek valakinek a családját, akár nem, csak egyszerűen jóérzésű emberekként szomorúsággal tölthetnek el minket mindezen rémtettek. A genocídium kifejezést (szervezett népirtás) egy Raphael Lemkin nevű lengyelországból emigrált jogász alkotta meg 1943-ban. Akinek meghatározó élménye volt, amikor gyermek korában a Quo Vadis című könyvben a korai keresztények Nero császár általi meggyilkolásáról olvasott, aztán a Lengyelországban történt holokauszt vált közvetlen tapasztalattá, és végül Ő dolgozta ki azt a keretrendszert, ami a népirtások nemzetközi jogi kezelését tartalmazza. Természetesen ez a jogi kezelés "nem tűzzel és kénnel égő tóról" szól, hiszen az isteni büntetést nem nekünk embereknek kell kiszolgáltatnunk, persze a vonatkozó perekben (például nürnbergi per esetén) megjelent a halálbüntetés és az áldozatok bosszúvágyát nehéz ilyen helyzetekben csillapítani. Bár a Nemzetközi Bírósági ítéletekben születtek furcsa döntések, az emberek igazságérzete nem mindig kerül helyre, de fontos, hogy napvilágra kerültek, kerüljenek a népirtások, tanuljunk belőle mindannyian. Összességében, ahogy az Acton Intézet blogján Matthea Brandenburg fogalmazta meg Raphael Lemkin rászolgált az Egyszemélyes Nemkormányzati Szervezet (rövidítve ENSZ, de a rövidítést én találtam már ki)  a genocídium ellen címre.

A Katolikus Egyház is az Egyház társadalmi tanításának kompendiumában egyértelműen fogalmaz a népirtások kapcsán:

1. "158. Ellentmondás van az emberi jogok ünnepélyes meghirdetése és ezek megsértésének – a háborúknak, a különféle erőszakcselekményeknek, elsősorban a népirtásoknak, a tömeges deportálásoknak, a rabszolgaság új meg új formáinak, így az emberkereskedelem, a gyermekek katonáskodásra kényszerítése, a munkások kizsákmányolása, az illegális drogkereskedelem, a prostitúció világméretű elterjedésének – fájdalmas valósága között. „Az emberi jogokat még azokban az országokban sem mindig tartják teljes egészükben tiszteletben, ahol erős demokratikus kormányzás van.”"

2. "506. Azok a kísérletek, hogy egész nemzeti, etnikai, vallási vagy nyelvi népcsoportokat eltüntessenek, Isten és az emberiség ellen elkövetett bűntettek, és mindazokat, akik az ilyen bűncselekményekért felelősek, törvényes keretek között felelősségre kell vonni.A 20. századot tragikus módon jellemzik a különféle népirtások: az örményeké és az ukránoké, a kambodzsaiaké és másoké Afrikában és a Balkánon. Kegyetlenségben kitűnik ezek közül a soah, a zsidó nép holokausztja."

3. "506.  A nemzeti függetlenség elvét nem szabad annak alapjaként felhozni, hogy az áldozatok védelmét – mint jogtalan beavatkozást – meggátolják.A beavatkozó intézkedéseket a nemzetközi jog teljes körű tekintetbevételével és az államok közötti egyenlőség alapvető elvét szem előtt tartva kell foganatosítani. A nemzetközi közösség azért létesítette a Nemzetközi Bíróságot, hogy az mindazokat elítélje, akik különösen nagy jelentőségű bűntettekért felelősek: népirtásért, emberiség elleni bűnökért, háborús bűncselekményekért, a háborúk kirobbantásának bűnéért. A Tanítóhivatal nem késlekedik ezeket a kezdeményezéseket ismételten bátorítani."

Sajnos nemcsak a távoli múltban, hanem a közelmúltban is voltak népirtások és számos esetben felmerül a népirtás veszélye. Lemkin tevékenységét is feldolgozza az Akik vigyázzák az eget (Watchers of the Sky) című film, ami rávilágít arra, hogy szükséges kollektív erőfeszítések is, de szükségesek mindannyiunk egyéni erőfeszítései is a népirtások elkerülésére. Mindkettő fontos. Persze az is, hogy a népirtás az népirtás, bárki is az elkövető.