Legyünk előbb keresztények...

Cardinal Ratzinger with beer.jpg"Ratzinger szerint a 20. század tragédiái abból fakadnak, hogy mindenki elsősorban német, francia, olasz, angol volt, és csak másodsorban keresztény és katolikus. Túlságosan megfeledkeztünk arról, amit a Szentírásból tanultunk, vagyis hogy mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy Isten gyermekei, Jézus Krisztus testvérei, egy nagy család legyünk, minden különbözőségünkkel együtt, amelyek éppen közös létünk gazdagságát jelentik. A Szentírás azt mondja, hogy a világot nem egy különösen jelentős nép egyesíti, hanem Jézus Krisztus, aki képes összekötni az eget a földdel." (http://www.magyarkurir.hu/hirek/ratzinger-kiadatlan-beszede-nacionalizmus-tul-sok-konnyet-kovetelt)

Tegyük hozzá, hogy ez a veszély nem csak a politkusokat fenyegeti. Sokan (a "Zsinati Szellem" terjesztői közül) szeretnék a II. Vatikáni Zsinatnak a nemzeti nyelvű liturgiát engedélyező lépését is így értelmezni. Ha nem is tudatosan, de alárendelik az egységet (a katolicizmust) a nemzeti elvnek. Azt gondolják, azt hirdetik, hogy az Egyház lecserélte a latint a nemzeti nyelvekre. Értetlenkedve nézték, ha például XVI. Benedek latinul misézett. Holott a II. Vatikáni Zsinat semmi ilyet nem tett nem tette "partvonalon kívülre" a latint. Sőt, a Sacrosanctum Concilium kezdetű a szent liturgiáról szóló konstitúció a következőképpen rendelkezik:

"54. A néppel együtt végzett szentmisékben megfelelő helyet lehet adni az anyanyelvnek, elsősorban az olvasmányokban és az "egyetemes könyörgésekben", és a helyi viszonyoknak megfelelően, mindazokban a részekben, melyek a népre tartoznak, e konstitúció 36. pontja alapján.

De gondoskodni kell róla, hogy a hívek a szentmise ordináriumának azon részeit, amelyek rájuk tartoznak, tudják együtt mondani vagy énekelni latinul is."

Többször írtam, írtunk már arról, hogy a II. Vatikáni Zsinatot is a korábbi hagyománnyal szerves egységben kell értelmezni. Ez esetben például nem feledkezhetünk el arról, hogy a Katolikus Egyház korábban is sokat tett a nemzeti nyelvek fejlesztéséért. Az első magyar Biblia-fordítások is "katolikusak" voltak.

XVI. Benedek beszéde olasz eredetiben.