Végső soron mit hozott Jézus?

christ-carrying-the-cross-by-el-greco-1580.jpgA 2013-as nagyhét csúcspontján egy a vallás és a társadalom, a vallás és a gazdaság viszonyát vizsgáló közösségnek, amilyen ezen blog kicsiny csapata is, fel kell tennie a címbeli kérdést. Meg kell kérdezni, mert a társadalmi kérdések előtérbe állítása könnyen vezethet ahhoz, hogy Barabást válasszuk Jézus helyett

XVI. Benedek A Názáreti Jézus című művében (Szent István Társulat, Budapest, 2008) Jézus harmadik megkísértése kapcsán idézi fel a Passióban hallott jelenetet.  Tudjuk, a tömeg Barabást akarja, a felkelés vezetőjét, a politikus, aki evilági boldogságot ígér. Mint XVI. Benedek utal rá:

"Barabás messiási alak volt. A választás, hogy Jézus vagy Barabás, nem véletlen; két messiási alak, a messianizmus két alakja áll szemben egymással. Ez még világosabb lesz, ha meggondoljuk, hogy a "Bar-Abbasz" annyit jelent, mint az "Atya fia". [...] Origenésztől értesülünk még egy érdekes részletről: az evangéliumok sok kéziratában, egészen a 3. századig ezt az embert, akiről szó van "Jézus Barabás"-nak - "Jézus, az atya fiá"-nak hívták. [...] Tehát két messiás között kell választani az egyik aki a harcot vezeti, aki szabadságot és a saját országát kínálja, a másik ez a titokzatos Jézus, aki önmagunk elvesztését hirdeti, mint az élet felé vezető utat. Csodálkozhatunk-e, hogy a tömeg Barabást részesítette előnyben? [...] 

Ha ma kellene választanunk, lenne Jézusnak, Mária fiának, az Atya Fiának esélye? Ismerjük egyáltalán Jézust? Értjük őt? Nem kell mindig azon fáradoznunk, hogy egészen új módon ismerjük meg? A kísértő nem elég otromba ahhoz, hogy közvetlenül az ördög imádását javasolja. Mindössze azt ajánlja nekünk, hogy az ésszerű mellett döntsünk, egy megtervezett és megszervezett világ elsőbbsége mellett, amelyben Istennek mint magánügynek ugyan lehet helye, de a lényeget illető szándékainkba nem szabad beleszólnia. Szolovjov szerint, ha az Antikrisztus könyvet írna, akkor annak címe minden bizonnyal ez lenne: Egyenes út a békéhez és a világ jólétéhez - amely úgyszólván az új Biblia lenne, és amelynek voltaképpeni tartalma a jólét és az ésszerű tervezés imádása." (A Názáreti Jézus, 50-51.o.)

Ha Barabásnak azt ajánlja a kísértő, hogy a segítségével a sziklákat kenyérré változnak és ő elfogadja, akkor nem ő lenne ma sokak példaképe? Hiszen felszámolta az éhezést, a szegénységet. Ráadásul, ez a "titokzatos Jézus" megtehette volna ezt az ördög ereje nélkül is. De nem tette. Pontosabban, az első kísértés kapcsán utal Benedek pápa a csodás kenyérszaporítás történetére. Ott nem utasítja vissza, hogy kenyeret támasszon, megetesse az éhezőket.  

"Miért tette meg Jézus most azt, amit előzőleg, mint kísértést visszautasított? Az emberek most azért jöttek, hogy Isten igéjét hallgassák, és ennek érdekében minden egyebet otthagytak. És így mint olyan emberek, akik megnyitották szívüket Istennek és egymásnak megfelelő módon vehetik a kenyeret. Három dolog tartozik tehát ehhez a kenyércsodához. Istennek, az ő igéjének, az egész életre szóló helyes útmutatásának a keresése megelőzte a kenyérszaporítást. A kenyeret továbbá Istentől kérik. És végül az elosztás egymás iránti készsége a csoda lényeges eleme." (A Názáreti Jézus, 44.o)

Hogyan kezdődik a kísértés? "Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!" (Mt 4,3)

"Ha isten fia vagy..." - micsoda kihívás. és vajon nem ugyanígy kell vajon az Egyházhoz is szólni? Ha Isten Egyháza akarsz lenni, akkor mindenekelőtt gondoskodj kenyérről a világ számára, a többi ezután jön. Nehéz felelni erre a kihívásra, mert az éhezők kiáltásának annyira a fülünkbe és a lelkünkbe kell hatolnia." (A Názáreti Jézus, 44.o.)

Előttünk áll tehát a két út. Bármennyire is csábító sokunk számára, hogy Barabást kiáltsunk, nem feledkezhetünk el arról a veszélyről, amire Ferenc pápa figyelmeztet: ha Krisztust nem valljuk meg, nem leszünk hatásosak, megszűnünk Egyház lenni. Az irgalmas és szeretetben gazdag Jézus élő jelenlétét kell elvinnünk mindenhová - fogalmazott a nagyheti katekézisében. Vagy ahogy ugyanezt XVI. Benedek írta: 

"Végső soron mit hozott Jézus, ha nem világbékét, mindenki jólétét, ha nem a jobb világot hozta el? Mit hozott akkor? A válasz egészen egyszerűen így hangzik: Istent." (A Názáreti Jézus, 53.o.)