Szerb Antal Chestertonról és a kommersz világról

Szerb Antal.jpg"Ha az ember művész, akkor a nosztalgiát mint nosztalgiát kell ábrázolnia. Ezért nem írt történelmi regényeket, hanem nagyon is modern műfajokat, essayket és detektívnovellákat, amelyekben a nosztalgia mint stílus valósul meg, mint szín és főképp mint zárójelbe tett, titkos költészet. Költészete annál erősebb hatású, mert mindig váratlanul bukkan elő egy tanulmány hidegen csillogó, vagy egy detektívtörténet paradoxan bonyodalmas sorai közt."

Szerb Antal, akit épp tegnap 68 éve vertek halálra nyilas pribékek, Chestertonról - és egy kicsit (szerintem) arról, hogy fintorogva el kell-e fordulni a bennünket körülvevő világtól, a "kommersz"-től. 

Szerb Antal. Zsidó származású. Prohászka Ottokár keresztfia. Sík Sándor tanítványa. 

Álljon itt még két híres naplóbejegyzése:

„A zsidóság, mint minden elnyomott kisebbség, szeret dicsekedni azzal, hogy mi mindent »adott az emberiségnek«; ő adta Heinét, Meyerbeert és Einsteint stb. Ez mind szép, de nagy emberei a legtöbb népnek voltak. A zsidóság tragédiája az, hogy nem dicsekedhet a legnagyobbal, amit adott, Jézussal és a kereszténységgel.” (1942. május)

„Megtaláltam a definíciómat: magyar anyanyelvű zsidó vagyok.” (1942. november)

A Pendragon legenda - film

Utas és holdvilág