Jövünk!


JP-6.jpgIndul a II. János Pál Gazdaságetikai Intézet blogja: gazdaságról, kapitalizmusról, globalizációról, pénzügyekről, társadalmi kérdésekről, a kormányzat és az állam szerepéről keresztény, katolikus szemmel. 

Az indulás kapcsán csak megismételhetjük azt a kettős meggyőződést, amely az Intézet működését is vezérli:
(1) A kapitalizmus a keresztény értékek szempontjából alapvetően pozitívan ítélendő meg, és biztosíthatja a jó és erényes élet fontos feltételeit.
(2) A szabad piacgazdaság legbiztosabb alapja a keresztény hit és szeretet (caritas).

A blog és az Intézet is síkra száll a „szabad piacgazdaság”, vagyis egy olyan gazdasági rendszer mellett, amely „elismeri a vállalkozás, a piac, a magántulajdon és ebből következően a termelőeszközök felhasználásával járó felelősség, valamint a szabad emberi kezdeményezés alapvető és pozitív szerepét” (Centesimus Annus 42). Ebből kiindulva a globalizációs folyamatok árnyalt megítélésére törekszünk.

Elvetjük azt a nézetet, hogy a gazdasági intézmények elsődleges célja az egyéni vágyak minél nagyobb fokú beteljesítése. Ugyanakkor az anyagi jólétet a keresztény hittel összeegyeztethető fontos értéknek tartjuk, amelynek egy tágabb értékhierarchiában való (újra)elhelyezése korunk égető szellemi feladata. Hangsúlyozzuk, hogy a fogyasztásközpontúság, az anyagi javak bálványozása erkölcsi hiba, nem pedig a piac szükségszerű kudarca. A modern gazdaság biztosíthatja a jó és erényes élet fontos feltételeit, de önmagában nem lehet garanciája a szabadság és az erények virágzásának. 

A blog és az Intézet tevékenységének elsődleges ihletője az Egyház társadalmi tanítása. Ez a tanítás nem valamiféle „harmadik út” – egyáltalán nem politikai vagy gazdasági program, hanem erkölcsi tanítás, amellyel sokféle gazdaság- és társadalomkép összeegyeztethető (Sollicitudo Rei Socialis 41). Így a szabad piacgazdaság eszménye is, amelyet Intézetünk a keresztény hívek és a magyar közélet figyelmébe ajánl.